Lauri Jalonen CV

CURRICULUM VITAE

 

Nimi: Lauri Jalonen

Sündinud: 31.10.1971

Kodakondsus: Eesti

Perekonnaseis: abielus, kolm last

Ühiskondlik tegevus: MTÜ Valge Hobu klubi liige, MTÜ Pühjõe Tegijate Seltsi liige, Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi liige, MTÜ EELK Pühajõe Koguduse liige, korporatsioon Ugala vilistlaskogu liige, MTÜ Voka Jahtkond liige

 

Töökogemus:

2010 – Nutifikaator OÜ Juhataja ja omanik

 

Oluline kogemus ettevõtte omanikuna tegutsemise põhimõtetest ja võimalustest

 

2008 – OÜ Cumulus Consulting Vanemkonsultant

 

Oluline kogemus eraettevõtluse printsiipidel põhinevast tegutsemisest ja tulemuslikkuse hindamisest.

 

2006 – 2008 -  Ida-Viru Ettevõtluskeskuse SA Vanemkonsultant

 

Oluline kogemus osalemises rahvusvahelistes koostööprojektides Venemaal ja Ukrainas, rahvusvahelise koolituskogemuse saamine.

 

2003 okt. – 2005 dets. – EAS Vanemkonsultant

 

Oluline kogemus Ettevõtliku kooli programmi käivitamine koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskuse, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja ja Šotimaa West-Lothiani maakonnaga. Tänaseks on programm toiminud 5 aastat ning laienenud lisaks Ida-Virumaale ka Tartumaale, riiklikus õppekavas on ettevõtlikkuse arendamine toodud välja horisontaalse teemana.

Oluline kogemus tööst välisinvestorite tugimisel Ida-Viru maakonnas.

 

2001 nov. – 2003 okt. – EAS Ida-Viru Agentuuri direktor

 

Oluline kogemus Ida-Virumaal arendustegevuste valdkonna võimekuse väljaarendamisel läbi Ida-Viru Ettevõtluskeskuse loomise initsieerimise ja algfaasi toetamise. Ida-Viru Ettevõtluskeskus on muutunud tunnustatud kompetentsikeskuseks arendusvaldkonnas ning saanud tunnustust nii Eesti (parim maakondlik arenduskeskus 2005) kui Euroopa Liidu tasemelt (olnud nominent Euroopa ettevõtluse arendaja tiitlile 2006). Praeguseks hetkeks maakonna olulisim arendusorgnaisatsioon.

 

2000 dets. – 2001 nov. ERSA Ida-Viru Büroo juhataja

 

Oluline kogemus Kohtla kaevanduspark-muuseumi rajamise algfaasi tugimisel, esimeste streegiliste visioonide väljatöötamisel, partnerite kaasamisel, esimeste tasuvusanalüüside koostamisel ning kliendi viimisel esimeste positiivsete rahastamisotsusteni. Tänaseks on Kohtla kaevanduspark-muuseum Eesti üks huvitavamaid ja külastatavaimaid turismiobjekte.

 

2000 aug. – 2000 dets. ERSA Juhatuse liige

 

Oluline kogemus kahe olulise struktuuri – Eesti Regionaalarengu Sihtasutuse ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse liitmisest. Kahe organisatsioonikultuuri ühitamisest ning ühiste väärtuste juurutamisest EAS raames.

 

2000 märts. – 2000 aug. ERSA Ida-Viru Agentuuri projektijuht

1999 sügis – 2000 märts OÜ Hendrikson & Ko projektijuht

1997 – 1999. sügis – Ida-Viru Omavalitsuste Liidu eestseisuse liige

1996. – 1999. sügis – Narva-Jõesuu linnapea

 

Oluline kogemus omavalitsuse juhtimisest majanduskriisi olukorras ning langeva majanduse tingimustes. Töökorraldus erinevates linna ettevõtetes ja ametites, jätksuutlikkuse tagamine linna oluliste funktsioonide toimimisel ressursside kroonilise puuduse tingimustes.

1995 – 1996 – Narva-Jõesuu abilinnapea

1994. – 1995. Narva-Jõesuu linnavalitsuse nõunik

 

Haridus:

1990-1994 – Tartu Ülikooli bioloogia-geograafia teaduskond Geograafia Instituut Regionaalgeograafia Õppetool.

Lõpetanud 1990 – Kohtla-Järve 1. Keskkool

 

Täiendkoolitus:

 

2010 – EKTK – ekspordi juhtimise koolitus

2009 – Inscape – isiklik efektiivsus ja koostöö meeskonnas

2007 – Inscape – Meeskonnatöö oskuste koolitus

2007 –OÜ Synest – Leiutamiskoolitus (kasuliku mudeli loomine ja kaitsmine – tunnistus nr. 00707)

2006 – Inscape – Koolitaja koolitus

2006 – EBS Juhtimiskoolituse Keskus – Ettevõtte strateegiline nõustamine

2005 – Inscape juhtimiskoolitus

2005 – Invicta nõustamiskoolitus

2003. – Phare ESC 2000 raames koolitusprogramm projektijuhtidele – Inscape

2002. veebr. – Efekt(iiv)ne esitlus – EMI EWT

2001. august – Organisatsiooni areng – Invicta

2001. aprill – Juhtimise põhimõtted – Invicta

1999. sügis – Taani Demokraatiafondi projektkoolitus

1999. mai – EHI koolitus Valimiskampaania korraldamine ja pressiga suhtlemine.

1999. –GULF projekti omavalitsusjuhtide koolitus Soomes.

1998. – Omavalitsustöötajate koolitus Saksamaal Rheinland-Pfalzi liidumaal.

 

Kvalifikatsioon, oskused:

2004- metoodilise aluse koostamine objekti väljaarendamise kavandamiseks

 

Metoodika hõlmab endas arendusprotsesside (nii projektide kui ka programmide) olulisi etappe ning nende etappide läbimiseks vajalike meetodite kirjeldust

 

2004- Mäetaguse turismikeskuse kontseptsiooni ja rakendusplaani koostamise metoodiline juhendamine

2005-2006- Ontika mõisakompleksi kasutuselevõtmise teostatavus-tasuvusanalüüsi koostamise nõustamine

2006- MAK objekti väljaarendamise ja TTA koostamise koolitusprogrammi koostamisel ja koolituse läbiviimisel osalemine

2006- töö „Sillamäe kesklinna tootestamine turistidele“ juhtimine

2006 – töö „Jõhvi Kultuuripargi Arenduskava” juhtimine

2007 – Järva omavalitsustöötajate koolitamine arendusprotsesside haldamise teemal

 

Kogemus omavalitsustöötajate arendusprotsesside hindamisest ja koolitusvajadustest

 

2007 – Ukraina Tšernigovi oblasti Kulikovka rajooni administratsiooni töötajate koolitamine arendusprotsesside haldamise teemal

 

Kogemus võõra kultuuritaustaga erinevas kohaliku halduse süsteemis töötavate spetsialistide koolitamises. Venekeelne koolitus.

 

2007 – EAS arenduskonsultantide koolitus arendusprotsesside haldamise teemal

 

Kogemus Eesti ühe suurima eurotoetusi pakkuva organisatsiooni töötajate arendusprotsesside suunamise alal

 

2007 – Narva Kutseõppekeskuse valdkonnajuhtide strateegiakoolitus

 

Kogemus Eesti ühe suurima kutseõppeasutuse töötajate strateegilise planeerimise valdkonna koolitamises.

 

2007 – Ukraina Tšernigovi oblasti Kulikovka rajooni administratsiooni töötajate koolitamine omavalitsuse arengukava koostamise teemal

 

Kogemus võõra kultuuritaustaga erinevas kohaliku halduse süsteemis töötavate spetsialistide koolitamises. Venekeelne koolitus.

 

2007 – MTÜ Virumaa Koostöökogu (LAG) strateegia koostamine

 

LEADER grupi esimese rahaliste vahendite kasutamise strateegia koostamine. Nüüdseks on grupp/organisatsioon toimiv ja edukas.

 

2007 – Avinurme elulaadikeskuse perspektiivse väljaarendamise kava koostamine

 

Unikaalsel oskusteabel (puutöö vallas) põhinev rahvusvahelise ambitsiooniga turismi ja traditsioonilise puutöövaldkonna kompetentside säilitamisele ja arendamisele suunatud keskus Avinurmes. Keskuse avamine toimub 10.06.2010.

 

2008 – Omavalitsusametnike arendus- ja koolitusprogrammi läbiviimine Kingisepa linnas (Vene Föderatsioon)

 

Kogemus võõra kultuuritaustaga erinevas kohaliku halduse süsteemis töötavate spetsialistide koolitamises. Venekeelne koolitus.

 

2008 – Kiviõli linna arengukava koostamine

2008 – MTÜ Kirderanniku Koostöökogu (LAG) strateegia koostamine

 

LEADER grupi esimese rahaliste vahendite kasutamise strateegia koostamine. Nüüdseks on grupp/organisatsioon toimiv ja edukas.

 

2008 – SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus strateegia koostamine

 

Ida-Viru Ettevõtluskeskus on edukas arendusvaldkonna kompetentsikeskus ning tunnustatud eestvedaja Eestis nt. ettevõtlikkusõppe valdkonnas. Omab laia välispartnerite ringi ning on olnud edukas rahvusvahelistuja (Soome, Läti, Rootsi, Venemaa, Ukraina, Ühinenud Kuningriik (Šotimaa)). Strateegia on toimiv ja järgitav.

 

2008 – Toila Kuurorttoote perspektiivse väljaarendamise kava koostamine

2008 – „Projekti koostamine ja juhtimine“ koolitus kolmanda sektori organisatsioonidele

 

Kogemus kolmanda sektori organisatsioonide väiksemamahuliste arenduste läbiviimise koolitamises.

 

2008 – Jõhvi turismiarenduskava 2009 – 2013 koostamine

2009 – Lüganuse valla arengukava 2009 – 2015 koostamine

2009 – Narva Haigla Strateegia 2009 – 2015 koostamine

 

Narva Haigla strateegia koostamine, strateegia alusel on õnnestunud lahendada hooldushaigla rajamise rahastamise väljakutsed (summas ca 60 milj EEK).

 

2009 – Purtse Turismikeskuse perspektiivse väljaarendamise kava koostamine

2009 – Virumaa Rannakalurite Ühingu strateegia koostamine Euroopa Kalandusfondi

vahendite kasutamiseks.

 

Kalanduspiirkonna tegevusgrupi strateegia koostmine. Põllumajandusministeeriumi hindamisel Eestis tugevaimad punktid saanud strateegia.

 

2009 – TTÜ Virumaa Kolledži põlevkvivaldkonna kompetentsikeskuse ideekavandi koostamine

2009 – Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt tellitud „Ettevõtliku kooli“ strateegia 2010 -2025. koostamine

 

Oluline kogemus haridusvaldkonna spetsialistidega koostööst ning uuendusliku hariduse kontseptsiooni koostamisest.

 

2010 – Valga-Valka Turismi Külastuskeskuse teostatavus- tasuvusanalüüsi koostamine

2010 – Toila valla arengukava 2010 – 2017 koostamine

2010 – Narva Kutseõppekeskuse töötajate innovatsiooni- ja ettevõtluskoolituse läbiviimine

2010 – Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžile ja partneritele „Põlevkivi kompetentsikeskuse” teostatavus- tasuvusanalüüsi koostamine.

2010 – Avinurme Gümnaasiumi arengukava koostamine

2011 – “Enterprising SELF” – INTERREG IVA programmi 2007-2013 projekti

eesmärkide saavutamise vahehindamine ja projektijärgse tegevusplaani

koostamine

2011 – Ida-Virumaa haridusvõrgustiku perspektiivse väljaarendamise kava koostamine – Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhtimisel

2011 – Ida-Viru maakonna arengukava 2014 – 2020 1. Etapi läbiviimine koostöös Eesti Kaubandus- Tööstuskojaga

2011 – Maidla valla arengukava 2011 – 2020 koostamise protsessi nõustamine

2011 – Ettevõtliku õppe juhendmaterjali toimetamine koostöös TÜ Narva Kolledžiga

2011 – Gruusia Shida-Kartli regiooni arendustöötajate koolitus Gori linnas

 

 

Keelteoskus:

Eesti keel – emakeel

Inglise keel – soravalt

Vene keel – vabalt

Soome keel- algtase

Juhiload: B,C kategooria.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>